Het landhuis bij vergaderlocatie De Birkt wordt sinds 2001 bewoond door de familie Van Elst. Op initiatief van Annita van Elst is deze prachtige plek toegerust op vergaderingen, trainingen,  coaching en workshops. Uw gastvrouw Annita houdt van deze plek en ontvangt u altijd graag met warm welkom. Al uw wensen rond uw verblijf brengt zij graag in orde.

Een stukje geschiedenis

Vanaf de 17e eeuw was er op de plek van De Birkt Vergaderen een florerend, kleinschalig agrarisch landbouwbedrijf gevestigd. Een leuk detail hierbij is dat er vaak gasten verwelkomd werden op de vakantieboerderij op het terrein. Toen het agrarisch bedrijf er begin deze eeuw mee ophield, kocht de familie van Elst de boerderij, die kampte met achterstallig onderhoud en liet op deze plek een huis bouwen. Enkele bijgebouwen werden aangepast, zodat ze benut konden worden voor zakelijk gebruik.

Landschap De Birkt

Tot het jaar 1640 was de omgeving van De Birkt een  nat heidegebied met berken en met een slechte afwatering. Dit werd ‘birkt grond’ genoemd. Het gebied De Birkt is tussen 1640 en 1680 in cultuur gebracht. Momenteel zijn bijna alle ontginningssloten, greppels en wallen nog onaangetast aanwezig. Door het gebied De Birkt loopt de Droststeeg, een leuk wandelpad dat een actieve onderbreking biedt van de vergadersessie op een plek waar de natuur het nog voor het zeggen heeft.

Henschotermeer

De Birkt ligt op 600 meter van het Henschotermeer, een recreatieplas van circa 70 hectare, waarvan 13 hectare water. Het meer was tot 1895 een grote zandverstuiving. Om te voorkomen dat de weilanden en wegen zouden verdwijnen onder het stuivende zand werden de zandverstuivingen met plaggen en hei bedekt. Tussen de plaggen werden bomen geplant. Begin jaren 30 is met zandwinning voor de aanleg van de Rijksweg A12 en later de Grebbelinie het meer ontstaan. In 1972 is de plas uitgediept en vergroot: het is nu een heerlijke recreatieplas.

Neem contact op

Belangstelling om een zakelijke ontmoeting bij De Birkt Vergaderen in te plannen, al dan niet met outdooractiviteit? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel of mail ons. Wanneer u mailt, heeft u binnen 24 uur een reactie.

Wij zijn blij met de prettige samenwerking met:

Buiten Business
Inspiratie op Locatie
MeetingReview

De Birkt VergaderenWelkom bij de Birkt

Annita van Elst
Dwarsweg 4
3951 KE MAARN
Mobiel: 06 51803735
E-mail: info@debirktvergaderen.nl

Delen met je netwerk?